fbpx

Ikäihmiset ja terveysteknologia -työryhmä edistää ikääntyneiden omaehtoista elämää

 

Suomen ikärakenteessa korostuu ikääntyneiden osuus vahvimmin verrattuna muihin Euroopan maihin. Vaikka pääosa juuri eläköityneistä on aktiivisia ja hyväkuntoisia, vanhenemisen myötä erilaisten sairauksien ilmaantuvuus kasvaa. Väestön ikääntyminen tulee vaatimaan sosiaali- ja terveydenhuollolta uusia toimintamalleja ja palveluntarve tulee lisääntymään eri alueilla. Keskiöön nousee myös omaehtoisuus ja ikäihmisten omien voimavarojen korostaminen palveluratkaisuissa. 

Terveysteknologiasta ratkaisuja ikääntyvän Suomen haasteisiin

Terveysteknologian avulla voidaan tukea arvokasta ikääntymistä ja ratkaista monia hoivatyön arkisia haasteita. Terveysteknologiaa tarvitaan sekä kotona että asumispalveluissa, ja sen avulla ikääntyneet saavat tarpeisiinsa paremmin kohdistuvaa hoivaa. Myös vuorovaikutus omaisten ja heidän läheistensä välillä helpottuu monen teknologiaratkaisun tuella.  Terveysteknologiaa hyödyntämällä henkilöstön työkuorma kevenee ja aikaa jää hoitohenkilöstön itsensäkin kaipaamalle ikäihmisten kohtaamiselle.

Käytännön esimerkkejä terveysteknologian sovelluskohteista ovat esimerkiksi:

Tutustu Haltijan toimitusjohtaja Leena Munterin näkemyksiin Ikäihmiset ja terveysteknologian puheenjohtajana.

Sailab – MedTech Finland ry

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Haltija on aktiivisesti mukana Sailab – MedTech Finland ry:n työssä. Haltijan toimitusjohtaja Leena Munter on Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen jäsen.

Sailab – MedTech Finland ry