RehaGait PRO Kävelyanalysointijärjestelmä, 7 sensoria (Gang0004)

RehaGait-laitteistosta on saatavilla myös seitsemänsensorinen PRO-malli laajemmalla ja monipuolisemmalla analysointiohjelmistolla.

Kävelykyvyn subjektiivinen havainnointi vaatii harjaantunutta silmää. Kaikkien parametrien seuraaminen vaatii usein tukea objektiivisilta mittauslaitteilta. Kävelyanalyysilaitteistojen tarjoama välitön palaute auttaa havainnoijaa kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamisessa ja oman työn tulosten seurannassa. Kävelyanalyysilaitteistot ovat usein hintavia, paikkasidonnaisia ja isoja kokonaisuusratkaisuja.

RehaGait-laitteisto tarjoaa langattoman, kompaktin, paikasta riippumattoman ja edullisen ratkaisun kävelyn mittaamiseen nopeasti, vaivattomasti ja luotettavasti. RehaGait on terapeutin omien silmien apu, jolloin terapeutti voi keskittyä tarkastelemaan kävelyä kokonaisvaltaisesti ja jättää tarkkuutta vaativien parametrien, kuten kävelyvaiheiden sekä askelpituuden, -korkeuden ja -nopeuden tarkastelun Rehagaitin hoidettavaksi.

Peruskokonaisuuteen kuuluvat tabletti, mittausohjelmisto sekä nilkkahihnat & sensorit (2 kpl), jotka kulkevat kovassa kuljetuslaukussa kätevästi mukana paikkaan kuin paikkaan.

Vaatimuksena on vähintään 15 metriä pitkä ja tasainen kävelyalusta. Analyysi saadaan heti kävelytestin jälkeen ja voidaan tallentaa asiakaskohtaisesti myöhempää tarkastelua varten. Kaikki mittaustulokset on tulostettavissa myös CSV.-muodossa. RehaGait antaa välittömän palautteen tuloksista, joita voi verrata viitearvoihin tai edellisiin mittauksiin.

• Symmetria (vas/oik)
• Askelnopeus (s)
• Askelpituus (m)
• Askelkorkeus (cm)
• Kadenssi (askeleet/min)
• Kiihtyvyys (m/s)
• Kantaisku- ja varvastyöntökulma (°)
• Askelten linjaus (Circumduction, cm)
• Kävelyvaiheiden (luokittelu J. Perryn mukaan) prosentuaalinen jakauma ja puoliero

Ota yhteyttä