fbpx

Tietosuojaseloste

Haltija Group Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Yleisen tietosuojaasetuksen (EU) 2016/679 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Haltija Group Oy
Y-tunnus: 2412395-3
Osoite: Koivuhaantie 2–4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: +358 9 612 2250

2. Yhteydenotot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Haltijaan sähköpostitse: asiakaspalvelu@haltija.fi tai postitse: Haltija Oy, Samu Vuorio, Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa.

3. Rekisterin nimi

Haltija Group Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Haltija Group Oy kerää asiakkaan antamia henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Haltija Group Oy noudattaa tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Asiakkaidemme henkilötietojen käsittely perustuu aina kirjallisiin sopimuksiin tai lakiin, emmekä käsittele tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen asiakkaan hyväksi.

Henkilötietoja voidaan käyttää Haltija Group Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja käsittelyyn palvelujemme kehittämiseksi, markkinatutkimuksiin, Haltija Group Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Haltija Group Oy:n ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden vuoden välein. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää näitä tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli. Verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto: IP-osoite, sivujen käyttö, aika, käytetty selain, verkko-osoite ja palvelin, mistä tullut Haltijan sivuille. Rekisteröidyn mahdollisesti itse luovuttamat muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Haltija Group Oyn henkilörekistereistä.

7. Evästeiden käyttö

Käytämme Google Analytics ja Google AdWords -palveluja tai ohjelmistoja, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustomme kävijälle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Voit estää evästeiden tallentumisen muuttamalla selaimesi asetuksia.

Voit antaa suostumuksesi tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

8. Tietojen säännömukaiset luovutukset

Markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Haltija Group Oy:n käytössä, paitsi Haltija Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottopäätöksen tueksi, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Käytämme alihankkijoita erityisesti tietojen tekniseen tallentamiseen liittyen (pilvitallennuspalvelut, viestintätyökalut, CRM) ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla.

Osa käyttämistämme pilvipalveluista sijaitsee EU:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa olemme varmistaneet, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoapäin palomuurilla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarkistaa (25.5.2018 lukien), mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Haltija Group Oy, Koivuhaantie 2–4 D, 01510 Vantaa. Rekisteröity voi antaa Haltijalle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

11. Muut henkilötieojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


Päivitetty
2018-05-23