fbpx

Turvallisuus ja yhteistyö ovat keskiössä jatkossakin

Hyvä asiakkaamme,

Haluamme kiittää Teitä hyvästä yhteistyöstä, jonka myötä palvelutoiminta on saatu keskeytyksettä sujumaan  näissä poikkeuksellisen haasteellisissa olosuhteissa. Tässä tiedotteessa informoimme Teitä Haltijan turvallisuustoimenpiteistä ja toimintamalleista, joilla on merkitystä  omille päivittäistoiminnollenne  kanssamme. 

Haltija otti heti koronapandemian alkaessa käyttöönsä yleisiä suosituksia tiukemmat turvallisuustoimet henkilöstömme ja asiakkaidemme suojaamiseksi. Johdamme aktiivisesti tekemiämme turvallisuuslinjauksia ja seuraamme niiden toteutumista. Yleisten turvallisuussuositusten ja rajoitustoimien ollessa tällä hetkellä monilta osin aluekohtaisia Haltija noudattaa yhtäläisiä turvallisuusohjeita koko yrityksessä, ja ohjeet on valittu tartuntatilanteeltaan vaikeimpien alueiden ehdoilla. Käytämme kaikissa asiakastapaamisissa suu-nenäsuojainta tai visiiriä sekä noudatamme hyvää käsihygieniaa. Lisäksi henkilöstömme käyttää omissa toimitiloissamme  yhteisissä tiloissa suojaimia, jos turvavälejä ei voida noudattaa. Työn luonteen niin salliessa  työntekijämme ovat etätyössä. 

Toimitiloissamme vieraileville apuvälineasiakkaille tarjotaan käyttöön suu-nenäsuojain.  Muita vierailijoita tiloissamme ei vastaanoteta. Haltijan henkilöstö saa tehokasta tukea työterveyshuollosta, jossa  koronatestaus on työntekijöillemme maksuton. Olemme asettaneet nollatoleranssin infektio-oireisena työkentelylle ja kannustamme vähistäkin oireista testaukseen.  Uskomme, että noudattamalla tinkimättömästi näitä linjauksia teemme kaiken voitavamme turvallisen asiakastyön mahdollistamiseksi.

Mikäli turvallisuusohjeistuksenne edellyttävät tapaamisten rajaamista, Haltijan asiantuntijat toteuttavat mielellään esittelyjä ja koulutuksia videoyhteydellä. Näihin etätapaamisiin voidaan yhdistää myös yhteistyökumppaniemme asiantuntijapuheenvuoroja. Lisäksi Teille tutut edustajamme ovat valmiita tekemään apuvälinearvioita tai tukituotekonsultaatiota vastaavalla tavalla etäyhteydellä. Uskomme tällaisten mahdollisuuksien tuovan hyvän lisän jatkossakin yhteistyöhömme. 

Haltija Group Oy

Leena Munter
Toimitusjohtaja