fbpx

Tiedote liiketoimintakaupasta

Protetiikan ja valmistettavien ortoosien teknologiakehitys on ollut viime vuosina hyvin vahvaa ja sen asiakaskunnalle on tarjolla jatkuvasti monipuolisempia apuvälineratkaisuja. Tässä kehityksessä yhä merkittävämpään rooliin on noussut protetiikan koko toimitusketjun hallinta tuotekehityksestä valmistukseen, jakeluun ja ratkaisun tarjoamiseen loppukäyttäjälle. Haltija Group Oy:n protetiikan valmistus edustaa alan huippua sekä asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksilla että tiimien osaamisella arvioiden. Edellä kuvatun kaltaista koko protetiikan toimitusketjun hallintaa Haltija Group Oy:llä kuitenkaan ei jälleenmyyjätaustaisena yrityksenä ole. Sen johdosta Haltija Group Oy on päätynyt alla kuvattuun strategiseen ratkaisuun.

Haltija Group Oy ja Respecta Oy ovat tehneet liiketoimintakaupan, jolla turvataan sekä asiakkaille tarjottavat kilpailukykyiset ratkaisut protetiikan, ortotiikan ja erikoisjalkineiden osalta että varmistetaan Haltijalla Valmistavan liiketoiminnan parissa työskennelleen henkilökunnan ammatillinen kehittyminen ja monipuolistuminen.  Liiketoimintakaupassa Haltijan Valmistava- liiketoiminta siirtyy osaksi Respecta Oy:tä. Osana Respectaa nykyisille Haltijan Valmistavan asiakkaille voidaan jatkossa tarjota entistäkin vaikuttavampia ja kilpailukykyisempiä ratkaisuja. Haltijan voimassa oleva sopimuskanta siirtyy kaupassa Respecta Oy:n vastattavaksi sopimusehtojen mukaisesti pois lukien kompressiotuotteiden ja valmisortoosien sopimukset, joiden osalta Haltijan toiminta jatkuu aiempaan tapaan. 

Haltija Group Oy keskittyy tämän ratkaisun jälkeen vahvistamaan ydintoimintaansa terveysteknologian ja apuvälineiden asiantuntemuksessa sekä apuvälinehuollon palvelukehityksessä. Tätä strategista päätöstä tukevana ratkaisuna Haltija Group Oy:lle siirtyy laajuudeltaan merkittävät Respecta Oy:n HUSin ja Helsingin kaupungin huoltosopimukset ja sitä toteuttava teknisten palveluiden henkilöstö Helsingissä. Sopimusasiakkat sekä siirtyvä tekninen henkilöstö pääsevät näin hyötymään alan johtavan apuvälinehuoltotoimijan osaamisesta ja sen palvelukehityksen panostuksista.

Kompressiotuotteiden, valmisortoosien sekä yksilöllisesti sovitettavien ja valmisapuvälineiden myynti palveluineen jatkuu Haltija Oy:ssä ja Respecta Oy:ssä entiseen tapaan. Teknisten palveluiden siirtymisellä ei myöskään ole vaikutusta Respecta Oy.n myymien liikkumisen apuvälineiden sopimuksen velvoittamiin takuuhuoltoihin ja -korjauksiin. Liiketoimintakaupan mukainen muutos tulee voimaan 31.3.2021.

Leena Munter

Toimitusjohtaja

Haltija Group Oy

Lisätietoja: leena.munter@haltija.fi | 050 3360842