Speciplast mukaan Haltija Groupiin

Speciplast Oy:n ja Haltija Group Oy:n välillä on sovittu kaupasta, joka tuo Speciplastin osaksi Haltijaa 1.10.2019 lukien. Speciplastin toiminta jatkuu nykyisellään ja sen johdossa liiketoimintajohtajana jatkaa Teppo Parviainen raportoiden Haltijan toimitusjohtaja Leena Munterille.

Speciplast on tuottanut ja kehittänyt jo yli kahden vuosikymmenen ajan korkealaatuisia suojatuotteita, joilla on tärkeä asema terveydenhuollon asiakkaiden toiminnassa muun muassa kuvantamisessa. Terveydenhoitopalveluiden kasvava tarve antaa Speciplastin toiminnalle vakaan pohjan ja erinomaiset kasvunäkymät. Haltija puolestaan on menestyksekkäästi kehittänyt vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuotteiden myynti- ja toimitusprosessia sekä niihin liittyviä palveluja, ja saavuttanut merkittävän aseman uusissa sote-alan asiakasryhmissä. Olennainen osa Haltijan liiketoimintaa on vaativien jälleenmyynti- ja päämiessuhteiden hallinta.

Haltijan keskeisenä tavoitteena on täydentää liiketoimintaansa apuvälineteknologiaa lähellä olevilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Speciplastin korkealaatuiset tuotteet ja vahva tuotanto-osaaminen sopivat tähän erinomaisesti. Haltijan osaaminen kestävän kasvun edellytysten luojana puolestaan tukee Speciplastin asemaa muuttuvassa ja kasvavassa markkinassa.

Yhdistyminen tuo molempien yritysten henkilöstölle uusia kehitys- ja uramahdollisuuksia alan johtavassa suomalaisomisteisessa yrityksessä.

Haltija Group Oy
Leena Munter