fbpx

Utbildning


Underhållsutbildningar

Investera i dina experters kompetens och en hållbar livscykel för era utrustningar!
Förutom produktutbildning erbjuder vi också omfattande underhålls- och användarutbildningar.
Underhållsutbildningar för utrustning och hjälpmedel utformas för att tillgodose kundens behov.
Under utbildningarna får era experter lära sig hur man upprätthåller och underhåller utrustningar och hjälpmedel för att de ska hålla så länge som möjligt. Exempel:

  • utbildningar i underhåll av lyftar
  • justering av manuella rullstolar för nya medarbetare i tillbehörsenheter
  • programmering av elrullstolar
  • installation av ytterligare framdrivningsanordningar för rullstol

Förfrågningar Vanda:

Henry Enberg 
Underhållschef, Vanda
045 208 5865
henry.enberg@haltija.fi

Förfrågningar Birkala:

Antti Uuttera
Underhållschef, Birkala
040 522 4125
antti.uuttera@haltija.fi


Haltijas utbildningar för patientförflyttning

Varför är ergonomi så viktig när man flyttar en patient?

  • belastningen på vårdpersonalen minskar
  • patienten mår bättre
  • risken för olyckor minskar

Uppdatera dina kunskaper om ergonomiska arbetsanordningar med hjälp av Haltijas experter.

Alla våra produkter levereras med bruksanvisning, men vi erbjuder också mer omfattande utbildningar där man kan bekanta sig med olika vardagliga och återkommande förflyttningssituationer.

Utbildningen hjälper dig också att välja rätt hjälpmedel och använda dem effektivt.

Vilka är de säkraste och minst belastande arbetsmetoderna när man flyttar patienten?

Man använder biomekanik och hjälpmedel som exempelvis lyftar och förflyttningstextilier vid avlastningssituationer. Man kan också arrangera utbildningar utifrån hemsjukvårdens behov.

Våra utbildare är fysioterapeuter med ergonomikortutbildning från arbetshälsoinstitutet och flera års erfarenhet av att lära ut tekniker för patientförflyttning.

Vardagen blir bekvämare!

Boka din utbildning nu:

Terhi Leppänen
Säljare, ergonomiutbildare
Egentliga Finland, västra Finland
040 455 3938
terhi.leppanen@haltija.fi