fbpx

Hållbart välbefinnande

Vi stödjer samhällets välbefinnande och framtid på många olika sätt.

Skatteavtryck

Vi betalar skatter och avgifter till Finland eftersom vi är ett företag med finländskt ägande. År 2016 utgjorde dessa betalningar 1,82 miljoner euro. Vi betalar inte några arvoden eller aktieutdelningar till våra ägare som skulle minska mängden skatt som vi betalar.

Värdefull arbetsgemenskap

Haltijas professionella team består av över 100 personer och är en enastående samarbetspartner för hälsovårds- och rehabiliteringsexperter, eftersom vårt kundarbete utförs av personer som har utbildats och arbetat inom branschen.

Vår styrka är en bred kundkrets, eftersom den även möjliggör en fortsatt utveckling av vår egen personal. Vi har också ett antal nyckelpersoner som själva använder våra hjälpmedel. Vi vill också främja samarbete mellan människor i olika åldrar och i olika stadier av sin karriär. Haltijas lärlingsmodell är en unik inlärningsprocess som innebär att vi har kunna introducera protesmästare med stor yrkeskunskap till branschen.

Hållbara lösningar – miljön säger tack

Haltija främjar en cirkulär ekonomi, en verksamhet för hållbar utveckling, eftersom vi spelar en viktig roll för att förlänga livscykeln för olika hjälpmedel. Ett regelbundet underhåll av utrustningen garanterar användarens säkerhet och att utrustningen håller länge. Vi ingår också i återvinningsnätet som underhålls av hjälpmedelscentraler, där utrustningar överförs till en ny användare i takt med att behoven förändras

När vi väljer våra tillverkare och distributörer (så kallade huvudmän) tittar vi också på det ansvar som tillverkningsprocessen har. Vi väljer endast de bästa huvudmännen, eftersom vi är ett företag som inte är beroende av tillverkare.

Vårt eget miljöarbete fokuserar på optimering av energieffektivitet inom logistik, transport och fastigheter. Vårt mål är att vara en branschledande miljöexpert.