fbpx

Om oss

Haltija är ett finländskt företag som betjänar kunder över hela landet. Det tillhandahåller heltäckande lösningar för olika behov av hjälpmedel och rehabilitering, samt en mängd olika välfärdstekniker för olika livssituationer för att skapa en bra vardag.

Mångsidig kundkrets – en bred förståelse för olika kundbehov

Haltijas kunder är nästan alla finländska sjukhusdistrikt, hjälpmedelscentraler och vårdtillbehörscentraler. Kommunernas olika SOTE-funktioner samt enheter för specialutbildning och dagvård är både våra kunder och samarbetspartner. Haltijas stora och ständigt växande kundbas utgörs av företag inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten och rehabilitering samt aktörer i den tredje sektorn. När det kommer till utveckling av branschen som helhet samarbetar vi ofta med organisationer för funktionshindrade och patientföreningar.

Vår viktigaste kundbas är användare av hjälpmedel, rehabilitering och välfärdsprodukter och när vi skapar individuella lösningar deltar även enskilda terapeuter som har stor kunskap om kundens situation. Haltija är också en kunnig partner för varje person som är intresserad av sitt välbefinnande, med vilken man inte behöver några betalningsåtaganden eller remisser.

Haltija är ett ungt företag, men våra rötter är gamla och starka

Vårt land behövde ett företag med stark och mångsidig kunskap om hjälpmedel, rehabilitering och välfärdsteknik. Haltija föddes 2016 utifrån detta behov när de bästa företagen inom sitt område, Orto Botnia Oy Ab, Suomen Proteesipalvelu Oy, Comp-Aid Oy, Bitlips Oy, PT-keskus Oy, RehaMed Oy, Handico Finland Oy, Kuntoväline Oy och Proteesipaja Japro Oy gick ihop till ett företag. Dessa företag har en kombinerad erfarenhet på cirka 150 år. Vårt officiella namn är Haltija Group Oy, men vi använder ofta det kortare namnet Haltija.

Ett starkt finländskt ägande

Sponsor Capital Oy är Haltija Group Oy:s huvudägare och den äldsta riskkapitalinvesteraren i Finland. Fötetaget har sina rötter i Finlands Bank. Haltija ägs av finländska pensionsförsäkringsbolag via Sponsor Capital Oy, så utvecklingen av vår verksamhet gynnar framtida och nuvarande finländska pensionärer. Även företagets nyckelpersoner är småaktieägare i Haltija.

Ansvarig verksamhet och branschutveckling

Haltija tar ansvar för att personer som behöver hjälpmedel av olika skäl får ett lika funktionellt och aktivt vardagsliv som han eller hon önskar. Vi instruerar, utbildar och delar information om användningen av hjälpmedel, rehabilitering och välfärdsteknik till både användare och vårdpersonal.

Vi deltar också aktivt i utvecklingen av våra produkter genom vårt omfattande nätverk av produkttillverkare. Vi samarbetar med operatörer i den tredje sektorn, samt organisationer för funktionshindrade och patientföreningar för att utveckla branschen som helhet. Vi stödjer också handikappidrott och andra aktiviteter som är viktiga för våra kunder – till exempel rullstolsanvändare i skönhets- och fitnesstävlingar.