fbpx
  • Underhållstjänster under hjälpmedlets hela livscykel
  • Underhållsskolning, reparationer, regelbundet underhåll och förändringsarbete samt enhetsuppföljning
  • Referenser till otaliga offentliga och privata organisationer

Hantering av utrustningens livscykel

Vår underhållsservice täcker hjälpmedlets hela livscykel: användarutbildning och -stöd, schemalagda periodiska underhåll och krävande ändringsarbeten, felreparationstjänster och enhetsuppföljningstjänser.

Vi fungerar som din partner i en kompetent och god anda. En utsedd kontaktperson kommer att se till att tjänsten levereras utan problem.

Användarutbildningar

Vi utbildar era experter så att de använder och underhåller hjälpmedel korrekt. På så sätt kommer hjälpmedlen att hålla så länge som möjligt.

Felreparationstjänst

Ett felkompensationsavtal med snabba svarstider erbjuder hjälp vid akuta fel. Vi kommer att reparera det trasiga hjälpmedlet så att det snabbt kan tas i bruk igen. Vår verksamhet hjälper till att förhindra extrakostnader.

Vår felreparationstjänst täcker alla basutrustningar.

Periodiskt underhåll och förändringslösningar

Avtalet för periodiskt underhåll innehåller regelbundet underhåll av utrustningen och en utsedd kontaktperson, som du kan kontakta i alla situationer som är relaterade till underhåll av hjälpmedel.

Förutom underhåll kan vi också utföra krävande förändringslösningar på hjälpmedel, till exempel personliga säteslösningar och modifiering och tillverkning av stoppningar. Vi har de entreprenörsrättigheter som krävs för att reparera elektrisk utrustning och våra tjänster är ledare inom elarbete.

System för uppföljning av utrustning

Med hjälp av systemet följer du bekvämt scheman för planerade underhåll och utförda reparationer. Du kan använda systemet för att hantera utrustningen, ändra placering och bifoga dokument.