fbpx
  • Alla underhållstjänster för organisationer
  • Underhållsskolning, reparationer, regelbundet underhåll och förändringsarbete samt enhetsuppföljning
  • Referenser till otaliga offentliga och privata organisationer

Underhåll

Vi är en pålitlig och kunnig partner för underhåll och hantering av din organisations utrustningar. Vår underhållstjänst täcker hjälpmedlets hela livscykel: användarutbildning och -stöd, schemalagda periodiska underhåll, felreparationstjänster och enhetsuppföljningssystem.

Genom att lägga ut underhållstjänsterna kan din organisation fokusera på sitt eget kompetensområde. Ditt hjälpmedel kommer att hålla längre om det genomgår regelbundet underhåll.

Problemfritt underhållspartnerskap

När vi ingår ett serviceavtal med din organisation får du en kundchef som utnämnts till din partner. Han eller hon kommer att hjälpa dig med alla era underhållsbehov och se till att samarbetet fungerar. Dithörande lättanvända beställningskanaler och regelbunden rapportering.

Övergripande kunskap

Vårt underhållsteam betjänar din organisation på ett övergripande sätt. Vårt team har lång erfarenhet av underhåll, reparation och modifiering av hjälpmedel och en solid utbildningsbakgrund; ingenjör i hjälpmedelsbranschen, fysioterapeut och hjälpmedelstekniker.

Vi har också de entreprenörsrättigheter som krävs för att reparera elektrisk utrustning och vår service är ledare inom elarbete.