fbpx
 • Nationellt samarbete med den offentliga sektorn
 • Tillgänglighets- och infrastrukturlösningar
 • Skräddarsydda lösningar för hjälpmedel, rehabilitering och möbler

Kontakta oss – vi hjälper!

Tjänster för den offentliga sektorn

Vi har under lång tid arbetat tillsammans med hjälpmedelscentraler, sjukhusdistrikt, distributionscentraler för medicinska förnödenheter och andra offentliga organisationer. Vi har god kunskap om offentlig upphandling och grunderna för överlåtelse av hjälpmedel och vi stödjer dessa i vår egen verksamhet.

Vårt omfattande utbud av hjälpmedel innehåller:

 • hjälpmedel för säker förflyttning och rörelse även för krävande användarbehov
 • kommunikationsverktyg och -lösningar
 • Sjukhus- samt behandlings- och vårdmöbler
 • madrasser och vaddering som förhindrar trycksår
 • personliga hygienmöbler
 • rehabiliterings- och terapiutrustning
 • protes- och ortopedisk tillverkning samt specialskor
 • bestick och små hjälpmedel
 • behandlingstillbehör

En noggrann och individuell inpassning av hjälpmedel samt användarutbildning och -stöd säkerställer att tillbehör och utrustning är till nytta för kunden och fungerar på det sätt de är avsedda. Produkterna fungerar länge, säkert och tillförlitligt och vi erbjuder, förutom schemalagt underhåll, även reparationer med snabba svarstider samt utrustningsregister och serviceböcker.

Problemfritt partnerskap

Vi har utnämnt kundchefer till den offentliga sektorn som har god kunskap om kundens avtal och servicebehov. De sköter den överenskomna rapporteringen och håller regelbunden kontakt med kundens nyckelpersoner.