fbpx
  • Mätare för terapeutisk användning för arbete och undersökningsändamål
  • Tillförlitlighet och kvalitet
  • För terapeuter, läkare, forskare och skolor inom rehabilitering

Kontakta oss – vi hjälper!

Forskning och mätning

Vårt sortiment av tillförlitliga och högkvalitativa mätinstrument skapar grunden för det dagliga rehabiliteringsarbetet.

Användningen av mätinstrument stödjer rehabiliteringsarbetet och gör det enklare att upptäcka problem. Man kan använda dem för att följa upp resultatet av sitt eget arbete och ge patienten konkret information om hur rehabiliteringen fortskrider.

Vårt sortiment innehåller vinkel- och kraftmätare, mångsidig mätutrustning för gånganalys och för utredning av balans- och sväljproblem.