fbpx

Uppföljning och underhåll

Det är bra att kontrollera skicket på ben- eller armprotesen med jämna mellanrum.

Rengöring och allmän skötsel av protesen är användarens ansvar, men vår protesmästare utför regelbundna kontroller och underhåll av komponenter för att förhindra slitage. Målsättningen är att hålla protesen i gott skick och undvika att den plötsligt går sönder.

Protesens delar har olika garantitider som varierar beroende på tillverkaren och produktmodell. Det är en god idé att kontrollera protesen varje år under vilken man går igenom hela protesens mekaniska skick.