fbpx

Benproteser

Benprotesen kan vara en mekanisk eller processorstyrd protes eller en specifik lösning, såsom rotationsplastik, förlängningsprotes eller korgprotes.

 

Mekaniska proteser

En fotprotes hjälper personer som amputerat sina tår, några av sina tår, eller en del av foten att gå och komplettera sin fot.

 

Vi tillverkar protesen av silikon, och protesen har en formad inre yta som minskar trycket på foten och fördelar belastningen till båda fötterna.

En benprotes är en underbensprotes som tillverkas när ett ben har amputerats under knäet. Denna protes håller knäleden funktionell, vilket hjälper till att kontrollera protesen.

Numera använder man silikon- eller gelskydd i nästan alla benproteser som ett mjukgörande skikt mellan huden och proteshylsan. Skyddet gör att man kan man fästa protesen snabbt och enkelt på benet.

Vi tillverkar benproteser utifrån varje användares behov och delarna väljs utifrån användarens vikt och rörlighetsbehov.

En lårprotes är en benprotes som tillverkas när benet har amputerats ovanför knäleden i lårbensområdet.

Lårprotesen innehåller alltid en knäled som kräver lite träning för att man ska lära sig att använda den i olika situationer. Träning ger färdighet och med tiden kommer det att kännas smidigt att gå och röra sig. Även bra muskelstyrka i stumpen och bålen samt omfattande höftrörelser gör det enklare att gå.

Processorstyrda bensproteser

Komponenterna i processorstyrda bensproteser, som processorstyrda fötter och knäleder, är bättre på att imitera de mekaniska lösningarna när man går. Samtidigt blir användningen av protesen smidigare i olika användningsmiljöer och situationer. Det kommer till exempel att kännas mer balanserat att gå i trappor, stiga över hinder, sätta sig och gå i olika hastigheter samt belasta kroppen mindre.

Processorstyrda fötter och knäleder mäter protesens position, rörelse och andra funktioner med olika sensorer och justerar automatiskt deras funktion för att passa olika situationer.

Dessa komponenter är vanligtvis dyrare jämfört med mekaniska lösningar, men kostnaderna fördelar sig över flera år i form av längre garantiperioder. Dyra inköp kräver alltid en noggrann testanvändning innan man fattar det slutliga köpbeslutet, så att hjälpmedlet verkligen passar till olika situationer i vardagen.

Speciallösningar

Vid rotationsplastik konstruerar man ett knä av fotens och fotledens friska vävnad som fungerar som en kontrollerbar led. Rototoplastik är möjlig när osteosarkom, dvs. bencancer, finns i knäområdet och man tvingas till amputation.

Förlängningsprotesen jämnar ut en stor längdskillnad hos ben som beror på medfödd anomali eller missbildning. Man kan använda ben- och lårprotestekniker beroende på stumpens längd och funktion.

Höftens korgprotes är en korg som byggts runt bäckenet och som erbjuder stöd när man går och står. Denna protes tillverkas runt höften och bäckenet efter amputation och ersätter den amputerade knäleden och höftleden med en led som fästs på protesen.

Tilläggsinformation

Vill du höra mer om våra proteslösningar?
Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa er.

Vår protesmästare