fbpx

Anskaffning av protes

Om du har genomgått en amputation och behöver en ben- eller armprotes är det specialistvården eller primärvården som fattar beslut om dess anskaffning. Anskaffningsansvaret bestäms utifrån vårdansvaret, eftersom det handlar om ett individuellt och personligt medicinskt rehabiliteringshjälpmedel. Beslutet påverkas av allmäntillstånd, återhämtning, sjukdomsprognos och användningsmotivation.

Det innebär ingen kostnad för dig att köpa en protes. Vår protesmästare utarbetar en kostnadsberäkning av hjälpmedlet till betalaren, med vilken man ingår en betalningsöverenskommelse för tillverkning av protesen. I vissa fall har betalaren redan godkänt betalningsöverenskommelsen på grundval av sin egen bedömning.

Det lönar sig att kontakta vår protesmästare omedelbart när du behöver en protes. På så sätt inleds processen för betalningsöverenskommelse redan i ett tidigt skede.

Förberedelse för protes

Amputation är en stor förändring i livet. Stöd från anhöriga och samråd med vår protesmästare kommer att underlätta den amputerades återhämtning.

Vår protesmästare bedömer protesens design och ger den amputerade en konkret bild av protesens användning, fördelar och utmaningar. När personen ser protesen blir det enklare att hantera den nya situationen. Att förstå tidsplanen motiverar till rehabilitering redan innan protesen tillverkats. Förberedande övningar upprätthåller muskelstyrkan och rörelsebanorna så att funktionsförmågan är så bra som möjligt när protesen passas in.

Lindning av stump

Det är väldigt viktigt att linda stumpen efter en amputation. En bra lindning minskar svullnad, förhindrar att vätska samlas i stumpen, smärta och främjar sårläkning.

Lindning vänjer också stumpen för tryck och formar stumpen för protesen. Stumpens omkrets bör förbli densamma. I ett senare skede kan lindning ersättas med silikon- eller gelskydd eller en kompressionsstumpsocka.

Hos oss hittar ni robusta elastiska bindor som är perfekta för lindning av lår- och vadstumpar. Fråga mer om lindning eller elastisk bindor från våra protesmästare!

Val och anpassning av protes

Användningen av ben- eller armprotes beror på användarens funktionsförmåga och protesens lämplighet för olika aktiviteter, såsom rörelse, arbete och fritidsintressen.

Det är det behandlande organet som fattar beslut om anskaffning av en ben- eller armprotes, men vår protesmästare kan rekommendera en viss typ av proteslösning baserat på hans eller hennes bedömning av behov av hjälpmedel. Många behandlande organ har redan fattat beslut om vilken protes som ska tillverkas utifrån anbudsförfarandet.

Protesen provas vanligen en vecka efter mätning. Kunden tar sina första steg mellan parallella stänger Protesmästaren uppmanar kunden att stiga upp och gå och övervakar samtidigt protesens funktion. Han eller hon justerar också protesen till grundläge och korrekt längd och kontrollerar slutligen stumpen.

Rehabilitering med protes

I början av rehabiliteringen är målsättningen att få förtroende för protesen. Efter att protesen tillverkats är de dagliga övningarna korta och användningstiderna ökar gradvis. Rätt hållning och gångteknik är viktiga.

Vår protesmästare lär ut hur man använder protesen och rätt gångteknik, men gångträning under ledning av en fysioterapeut är av största vikt för användaren. Vår protesmästare kontrollerar protesens lämplighet, inställningar och längd genom kontrollpromenader.

Storleken på stumpen tenderar att förändras något efter att man börjat använda protes. Den ökade belastningen och trycket leder till att stupen krymper, vilket i sin tur påverkar protesens passform. Man justerar därför protesens hylsa utifrån stumpens mått.

Det är bra att vara förberedd på att uppdatera befintliga proteser enligt funktionsförmåga och förändringar i stumpen. Man kan endast förnya vissa delar på protesen eller, om nödvändigt, tillverka en helt ny ben- eller armprotes.