fbpx

Proteser

Du får alltid en protes som tillverkats enligt dina behov. Vi tillverkar proteser för alla typer av amputation, för olika åldrar och människor som av olika skäl förlorat en kroppsdel. Exempel är proteser till personer som rör sig aktivt eller kosmetiska proteser för personer i rullstol.

Vår långa erfarenhet av behoven hos personer i olika åldrar och att lösa även de svåraste fallen, garanterar att kunden får en protes som tillverkats med stor yrkeskunskap. Det finns inte två proteser av samma typ, även om grundprinciperna vid tillverkning är desamma.

Våra professionella protesmästare

En person med ansvar för tillverkning av ben- och armproteser kallas protesmästare.

Alla våra protesmästare har genomgått ett kvalifikationsprov och fått tillstånd från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att använda den professionella titeln hjälpmedelstekniker.

Kontakta våra protesmästare om du vill ha mer information om proteser eller olika nivåer av amputation och möjliga proteslösningar.

Tilläggsinformation

Vill du höra mer om våra lösningar för benproteser?
Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa er.

Vår protesmästare