fbpx
  • Sensoriska rum
  • Interaktiva golv
  • För skolor, vårdinrättningar och andra utrymmen

Kontakta oss – vi hjälper!

Sinnen och aktivering

Sensoriska rum och produkter är effektiva terapihjälpmedel När det är svårt att kommunicera med ljud eller hjälpmedel kan man använda sinnen som stöd.

Sensoriska rum för terapianvändning

Om det finns ett barn i din familj som är i behov av särskilt stöd, eller om du arbetar med autistiska personer, ä personer, kan SHX sensoriska rum och -miljöer erbjuda oförglömliga sensoriska upplevelser. Man kan skapa sensoriska rum i skolor, vårdinstitutioner eller på andra platser.

De sensoriska upplevelserna skapas av en programvara som producerar bilder, videor och ljud, samt från utrustningar som redan finns i rummet, såsom bubbelrör, värmefläktar och lampor. Du kan förvandla rummet till en djupgrön skog eller en spännande äventyrsnatt.

Interaktiva golv 

OMI interaktiva golv är ett bra verktyg för att skapa en sensorisk miljö i till exempel special- och grundskolor, dagvård, förskolor, på hälsocentraler och i sjukhus, vid dagverksamhet och i vårdhem.

En eller flera personer gör olika träningsövningar på golvet som relaterar till musik, djur, natur och rymden. Användarna får återkoppling i form av bilder på golvet och som ljud.


Populära produkter: