fbpx
  • Från basrullstolar till aktivitetsrullstolar
  • Hjälpmedel enligt behov
  • För hem och vårdhem

Kontakta oss – vi hjälper!

Rullstolar

Rullstolen rör sig smidigt både i hemmet och på vårdplatsen när kraften och balansen försämras. Vårt sortiment sträcker sig från basrullstolar till Comfort-stolar och aktivitetsrullstolar. Det finns både rullstolar med fasta stommar och hopfällbara rullstolar.

Den lätta aktivitetsrullstolen passar till exempel för en användare som använder sin egen bil och själv lyfter in den i bilen.

Man kan även lägga till olika tillbehör till rullstolen för att underlätta användningen och assistentens arbete. Tillbehör kan exempelvis vara eldrivna kör- och skjuthjälpmedel, noshjul, handcykel, huvud- och nackstöd och anordningar för kommunikationsutrustning.

Val av rullstol

Det tar tid att välja och ställa in en rullstol så att den passar just dig. Det är viktigt att din kropp och funktionsförmåga belastas så lite som möjligt när du sitter i rullstolen.

Våra erfarna säljare hjälper dig i varje skede av processen.

Du hittar en lämplig rullstol på följande sätt:

  1. Vi diskuterar dina behov och din livssituation med dig och lyssnar på synpunkter från din vårdare, terapeut och dina närstående.
  2. Vi rekommenderar en lämplig rullstol till dig.
  3. Vi justerar din rullstol och gör nödvändiga ändringar.
  4. Vi levererar rullstolen och instruerar hur den används.
  5. Vi överenskommer om uppföljning av rullstolens användning. På så sätt säkerställer vi att rullstolen uppfyller dina eventuella förändrade behov.

Populära produkter: