fbpx
  • Ramper, stolliftar, höjningsstöd, stödhandtag och takliftar
  • För offentliga platser och bostäder
  • Många referenser

Kontakta oss – vi hjälper!

Tillgänglighet

Hos oss får du säkra och effektiva lösningar för obehindrad förflyttning. De lämpar sig både för nya och renoveringsprojekt, vare sig det gäller servicehus, hem eller affärsutrymme.

Om det finns trösklar eller trappor i utrymmet kan man ta sig över med tröskellister, tröskelramper och andra ramper. Flyttbara ramper betjänar dig på ett flexibelt sätt, det blir till exempel enklare att ta sig in i bilen med bilramp.

Om man har särskilt svårt att förflytta sig kan man använda stolhiss för att ta sig från en våning till en annan. Man sparar dessutom pengar eftersom man inte behöver renovera badrummet. Det går snabbt att montera en stollyft och strukturerna förblir oförändrade eftersom stollyften monteras ovanpå trappan eller spiraltrappan.

Om de boende behöver stöd för att använda toalett, badrum eller trappor utan hjälp utifrån kan det bli nödvändigt med stödhantag och toalettstöd.

Individuellt och professionellt

Vi betjänar kunder på ett heltäckande sätt, från kartläggning till monterings- och ändringsarbeten. Vi har erfarenhet av både stora byggprojekt och skräddarsydda lösningar i privathem. Vi tänker alltid på saker på längre sikt, till exempel påpekar vi att stollyften kan, om så önskas, återanvändas på en annan plats och på så sätt leda till kostnadsbesparingar.

Så här fortskrider vårt samarbete:

  1. Vi kartlägger utrymmet och gör nödvändiga mätningar.
  2. Vi utformar en lösning i enlighet med behoven.
  3. Vi tar hand tar om de nödvändiga tillstånden.
  4. Vi utför installations- eller ändringsarbeten eller levererar lösningen.
  5. Vi utbildar användaren i hur man sköter om lösningen.
  6. Vår underhållstjänst är ditt stöd efter ibruktagning.


Populära produkter: