fbpx
  • Ramper, stolliftar, höjningsstöd, stödhandtag och takliftar
  • För offentliga platser och bostäder
  • Många referenser

Kontakta oss – vi hjälper!

Taklyftar

Våra taklyftar gör att det blir smidigare att flytta patienter både på vårdhem och i patientens eget hem och där lyft av patienten från sängen till rullstolen eller vice versa hör till vardagen. 

Taklyften minskar vårdgivarnas arbetsbelastning och hjälper dem att utföra sitt arbete. Patienterna känner att taklyftarna är säkra och bekväma.

Mångsidiga lyftlösningar

Vi installerar taklyftsystem i alla typer av nya och renoveringsobjekt. Taklyftens skenor kan placeras på många olika sätt beroende på utrymmet och användarbehovet. Skennätverket kan täcka hela våningen, så att patienterna kan förflytta sig vart som helst utan stopp. Samma skenor kan också användas vid gångträning.

Vi har ett stort utbud av lyftar och tillbehör. Vi hjälper dig att välja mellan fasta och mobila taklyftar. Fasta patientlyftar passar bäst för vårdinrättningar och i hemmet och de är alltid tillgängliga. Lyftarnas lyftkapacitet är hög. Rörliga taklyftar lämpar sig för situationer där lyften ofta flyttas från en skena till en annan. Lyftens lätta vikt och snabblåsfunktion gör den enkel att använda. Flyttbara lyftars lyftkapacitet är lite mindre än hos de fasta.

Anskaffning av taklyftsystem

Vi får det mest kostnadseffektiva och bäst lämpade slutresultatet när vi designar taklyftsystemet tillsammans med kunden. På så sätt kan vi designa systemet ett rum i taget.

Så här fortskrider vårt samarbete:

  1. Vi kartlägger utrymmet och gör nödvändiga mätningar.
  2. Vi utformar det mest lämpliga taklyftsystemet till din enhet.
  3. Vi installerar taklyftsystemet.
  4. Vi utbildar användare i hur man tar hand om taklyftsystemet.
  5. Vi fortsätter att ge dig stöd även efter att du har tagit systemet i bruk; vi erbjuder underhållstjänster och årlig inspektion. Vid behov hjälper vi också till att flytta hela taklyftsystemet till annan plats.