fbpx
  • Infrastrukturlösningar för offentligt utrymmen
  • Ramper, stollyftar och andra lösningar för bostäder
  • Många olika referenser, från sjukhus till hem

Kontakta oss – vi hjälper!

Byggande av infrastruktur

Med infrastrukturlösningar blir vårdhem, sjukhus eller privathem en tillgänglig och säker plats att röra sig på. Det kan till exempel innebära ramper som jämnar ut utrymmets höjdskillnader eller taklyftsystem som stödjer vårdarnas ergonomi. 

Hos oss får du en partner som både kan utföra ändringsarbeten av ett utrymme och designa och implementera strukturella lösningar hos nya objekt. Mångsidiga kartläggningar och utvärderingar ger en individuell grund för samarbete.

Partner i stora projekt

Vi har en mångsidig erfarenhet av olika sjukhusprojekt. Vi installerade till exempel skensystemen i patienttornet på Mejlans sjukhus.

Vår uppgift i sjukhusprojekt är att vara byggföretagets underleverantör. Om vi har möjlighet att delta redan i byggfasen kan vi designa ett omfattande taklyftsystem, ett rum i taget. På så sätt hålls de totala kostnaderna på en måttlig nivå.

Självständig förflyttning hemma

Om funktionsförmågan förändras måste även hemmet förändras. Vi erbjuder lösningar som stödjer en oberoende förflyttning: ramper, räcken, stollyftar, lyftstöd, stödhandtag och taklyftar. Vi erbjuder även design och installation av dessa.

Man kan även få reparationsbidrag för äldre och funktionshindrade personers bostäder. Dessa beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (Ara). Läs mer om hur man ansöker om reparationsbidrag . Även våra experter kan berätta mer.