fbpx
  • Ståanordningar
  • Ortoser och skor
  • För hem, dagvård och skolor

Kontakta oss – vi hjälper!

Stående

Ditt barn eller barnet som du assisterar kan behöva hjälpmedel för att kunna stå. En ståtanordning eller ortos ger den hjälp du behöver.

En bra ståställning är en viktig del av vårt välbefinnande och är relaterat till hur välbalanserade de olika delarna av vår kropp är i relation till varandra. Ståställningen är också viktig för den växande personens utveckling av höftled och ryggrad.

Ståanordningar

Barnet står i en bra och stabil position i ståanordningen.

Med hjälp av den lättanvända och hjulförsedda ståanordningen kan man utföra ståträning som en del av en dag på daghemmet eller skolan.

I Easy Stand Evolv ståanordning ställer man sig upp på ett naturligt sätt från sittställning, vilket känns säkert för barnet. Ella ståanordning, som tillverkats i Finland, kan i sin tur anpassas och utrustas för många olika behov så att den krävande ståställningen blir framgångsrik.


Populära produkter: