fbpx
  • Barnet växer och behovet av hjälpmedel förändras
  • Föräldrar, assistenter och terapeuter i nyckelpositioner
  • Justerbarhet ger längre livstid

Kontakta oss – vi hjälper!

Fortsatt stöd när barnet växer och utvecklas

Barnet utvecklas och växer hela tiden och därför är det bra att kontrollera hjälpmedlets lämplighet mycket oftare än för vuxna. På så sätt undviker man problem som orsakas av ett för litet eller olämpligt hjälpmedel, till exempel felaktiga kroppsställningar och skavsår.

Din åsikt som barnets förälder, assistent i dagvården eller på skolan eller terapeut som behandlar barnet är a och o. Till exempel kan en snabb tillväxtperiod under sommaren göra barnets rullstol för liten och obekväm.

Justering ökar tillbehörets livslängd

I takt med att barnet växer kan många hjälpmedel justeras så att de kan användas längre. Om barnet till exempel har växt under sommarmånaderna, men rullstolen är tillräckligt bred, kan man välja en ny och längre sittdyna och justera rullstolens säte, fotstöd och ryggdel.

Om man reserverar extra bredd på barnets rullstol, måste man se till att sittställningen förblir mitt på sätet och att barnet når drivringen.

Hjälpmedel enligt barnets behov

Vår erfarna säljare har kunskap om våra produkters olika användningsmöjligheter och hjälper dig att välja rätt hjälpmedel.

Du hittar rätt hjälpmedel på följande sätt:

  1. Vi går igenom barnens rörelseförmåga, livsmiljö och önskemål och lyssnar på synpunkter från barnets vårdare, terapeut och närstående.
  2. Vi rekommenderar hjälpmedel.
  3. Vi passar in hjälpmedel och gör nödvändiga ändringar.
  4. Vi tillhandahåller hjälpmedlen och instruerar hur de används.
  5. Vi kommer överens om uppföljning av användningen. På så sätt säkerställer vi att hjälpmedlet motsvarar barnets snabbt förändrade behov.