Styrelse


Ledningsgruppen

Maarit Leppänen
Sälj- och marknadschef
040 539 3303
maarit.leppanen@haltija.fi

Samu Vuorio 
Chef, ekonomi och administration
040 830 1288
samu.vuorio@haltija.fi

Mika Paavola
Chef, anbud
040 833 4532
mika.paavola@haltija.fi

Ville Kattelus
Chef
Underhåll, infrastruktur och logistik
044 040 3839
ville.kattelus@haltija.fi


Marknadsföring och försäljning

Susanna Kaipio
Marknadschef
040 5364403
susanna.kaipio@haltija.fi

Saila Ahlroth-Luomala 
Marknads- och säljsekreterare
044 757 1631
saila.ahlroth-luomala@haltija.fi

Liisa Kangasniemi 
Säljsekreterare
040 742 5583
liisa.kangasniemi@haltija.fi


Ekonomi och HR

Samu Vuorio 
Chef, ekonomi och administration
040 830 1288
samu.vuorio@haltija.fi

Airi Ahlstedt
Extern redovisning, inköpsfakturor
040 455 2102
airi.ahlstedt@haltija.fi

Saila Luumi 
HR-frågor
044 741 9753
saila.luumi@haltija.fi

Liisa Kangasniemi
Säljfakturor, kundtjänst
020 791 2739
liisa.kangasniemi@haltija.fi