Protesmästare


Helsingfors

Marco Storti
Chef, protesmästare
050 556 1386
marco.storti@haltija.fi

Janne Auvinen 
Benproteser, armproteser
041 449 2736
janne.auvinen@haltija.fi

Pasi Harju 
Benproteser
040 830 7207
pasi.harju@haltija.fi

Hermanni Jäntti 
Benproteser
040 125 7070
hermanni.jantti@haltija.fi


Mika Sukanen

Benproteser
040 830 8068
mika.sukanen@haltija.fi

Karl Lindfors 
Armproteser
050 556 1387
karl.lindfors@haltija.fi

Christer Lindqvist 
Benproteser
040 637 2337
christer.lindqvist@haltija.fi

Heidi Matinmikko
Tekniker
040 833 0437
heidi.matinmikko@haltija.fi

Laura Paasivaara 
Skor, skoinlägg, proteser
040 8304264
laura.paasivaara@haltija.fi


Vasa

Robert Kotkamaa
Förman för västra Finlands filialer, Vasa
040 532 2639
robert.kotkamaa@haltija.fi

Jukka Koskinen
Skoinlägg, ortopediska skor, Vasa och Seinäjoki
040 550 9355
jukka.koskinen@haltija.fi

Henrik Nuutinen
Skor, skoinlägg, proteser, ortoser, Vasa
040 545 7172
henrik.nuutinen@haltija.fi

Kukka-Maaria Ollus
Skor, skoinlägg, proteser, ortoser, Vasa
040 172 7336
kukka-maaria.ollus@haltija.fi


Villmanstrand och Kotka

Ville Hirvonen
Ortopediska skor, specialskor och skoinlägg, Villmanstrand
044 345 6046
ville.hirvonen@haltija.fi


Janne Ruippo
Förman för östra Finlands filialer
Villmanstrand och Kotka
040 501 3275
janne.ruippo@haltija.fi

Minna Tervonen-Ruippo 
Butiksansvarig
Villmanstrand och Kotka
040 776 3393
minna.tervonen-ruippo@haltija.fi


Uleåborg

Tommi Ahonen
Proteser, skor, ortoser, skoinlägg, Uleåborg
040 749 4505
tommi.ahonen@haltija.fi