Vårdtillbehör, graviditet, amning och nyfödda

Eira Kääriäinen
Säljrepresentant
Egentliga Tavastland, Birkaland,
Satakunta, Vasa, Egentliga Finland
0400 434 877
eira.kaariainen@haltija.fi

Joonas Kivimäki
Säljrepresentant
HUS, Päijänne-Tavastland, Carea, Eksote
044 476 2537
joonas.kivimaki@haltija.fi

Kirsi Laakso
Säljrepresentant
Mellersta Finland, Norra Karelen,
Norra, Östra och Södra Savolax
050 595 5537
kirsi.laakso@haltija.fi

Leena Juntunen
Säljrepresentant
Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten,
Kajanaland, Västerbotten, Lapland
040 566 4266
leena.juntunen@haltija.fi

Antero Järvinen
Säljrepresentant
Helsingfors stad, Kymsote, Lojo sjukvårdsområde, Västra Nylands sjukvårdsområde
050 557 2932
antero.jarvinen@haltija.fi