Tekniska och kommunikationshjälpmedel

Ari Pohjanmaa
Anbudschef
Export, PikoButton
040 5600 633
ari.pohjanmaa@haltija.fi

Aura Nurkki
Säljrepresentant
Södra och Västra Finland. HUS, VSSHP, PHSHP, KHSHP, PSHP, SATHP, EPSHP, VSHP, SOITE
044 715 9785
aura.nurkki@haltija.fi

Ari Ojala
Säljrepresentant
Östra och Mellersta Finland, Kajanaland. KSSHP, ESSOTE, PSSHP, SIUNSOTE, EKSOTE, ISSHP, CAREA
044 476 2539
ari.ojala@haltija.fi

Marjaana Anttila
Säljrepresentant
Västerbotten, Lapland, Norra Österbotten, Uleåborg
044 476 2535
marjaana.anttila@haltija.fi