Rehabiliterings- och terapihjälpmedel

Joni Heikkilä
Produktchef
Rehabiliterings- och terapihjälpmedel
050 503 1304
joni.heikkila@haltija.fi

Tarja Jalovaara
Säljrepresentant
Ståanordningar
Helsingfors, Esbo, Vanda, Rinnekoti
040 900 8690
tarja.jalovaara@haltija.fi

Bodil Lindholm
Säljrepresentant
Rehabiliterings- och terapihjälpmedel
Södra Finland, Carea, Eksote, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland
044 476 2513
bodil.lindholm@haltija.fi

Marjaana Anttila
Säljrepresentant
Västerbotten, Lappland, Norra Österbotten, Uleåborg
044 476 2535
marjaana.anttila@haltija.fi

 

 

Tuomas Juntunen
Säljrepresentant
Norra Karelen, Norra Savolax, Östra Savolax, Södra Savolax
045 131 8182
tuomas.juntunen@haltija.fi

Terhi Leppänen
Säljrepresentant, ergonomiutbildare
Sydvästra Finland, Vasa, Jakobstad, Åland
040 455 3938
terhi.leppanen@haltija.fi

Tommi Ilves
Säljrepresentant
Birkaland, Egentliga Tavastland, Västra Nyland
044 235 9796
tommi.ilves@haltija.fi