fbpx

Vårdtillbehör, graviditet, amning och nyfödda

Kirsi Laakso
Vårdförnödenheter, produktchef
Mellersta Finland, Norra Karelen,
Norra, Östra och Södra Savolax
050 595 5537
kirsi.laakso@haltija.fi

Eira Kääriäinen
Säljrepresentant
Egentliga Tavastland, Birkaland,
Satakunta, Vasa, Egentliga Finland
0400 434 877
eira.kaariainen@haltija.fi

Leena Juntunen
Säljrepresentant
Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten,
Kajanaland, Västerbotten, Lapland
040 566 4266
leena.juntunen@haltija.fi

Sari Mälkiä-Saarinen
Säljrepresentant
Helsingfors stad, Östra Nyland, Kymsote, Eksote, HUS, Päijänne-Tavastland
041 730 5990
sari.malkia-saarinen@haltija.fi