fbpx

Proteesin hankkiminen

Jos sinulle on tehty amputaatio ja tarvitset raajaproteesia, erikoissairaanhoito tai perusterveydenhuolto päättää sen hankkimisesta. Hankintavastuu määräytyy hoitovastuun mukaisesti, koska kyseessä on yksilöllinen ja henkilökohtainen lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Päätökseen vaikuttavat yleiskunto, toipuminen, sairauden ennuste ja käyttömotivaatio.

Sinulle ei koidu kustannuksia proteesin hankinnasta. Proteesimestarimme laatii apuvälinearvion perusteella maksajalle kustannusarvion, jolla anotaan maksusitoumusta proteesin valmistamiseen. Joissakin tapauksissa maksaja on myöntänyt maksusitoumuksen jo valmiiksi oman arvionsa pohjalta.

Kannattaa olla yhteydessä proteesimestariimme heti, kun tarvitset proteesia. Näin maksusitoumusprosessi saadaan liikkeelle.

Protetisointiin valmistautuminen

Amputaatio on merkittävä elämänmuutos. Vertaistuki ja proteesimestarimme konsultaatio helpottavatkin amputoidun toipumista.

Proteesimestarimme arvio protetisaatiota suunniteltaessa antaa amputoidulle konkreettisen kuvan proteesin käytöstä, hyödyistä ja haasteista. Kun ihminen näkee proteesin, hän osaa suhtautua paremmin uuteen tilanteeseen. Aikataulun ymmärtäminen motivoi puolestaan kuntoutumiseen jo ennen protetisointia. Valmistavat harjoitukset ylläpitävät lihasvoimia ja liikeratoja, jotta proteesin sovitusvaiheessa toimintakyky olisi mahdollisimman hyvä.

Tyngän sidonta

Amputaation jälkeen tyngän sitominen on erittäin tärkeää. Hyvällä sidonnalla vähennetään turvotusta, estetään nesteen kerääntymistä tynkään ja kipuja sekä edistetään leikkaushaavan paranemista.

Sitominen totuttaa tynkää myös paineeseen ja muotoilee tynkää protetisointia varten. Tyngän ympärysmittojen tulisikin pysyä samoina. Myöhemmin sidonta voidaan korvata käyttämällä silikoni- tai geelituppea tai puristustynkäsukkaa.

Kauttamme saa jämäköitä elastisia siteitä, jotka ovat erinomaisia reisi- ja sääritynkien sidontaan. Kysy lisää sidonnasta tai elastisten siteiden toimittamisesta proteesimestareiltamme!

Proteesin valinta ja sovitus

Raajaproteesin käyttö riippuu käyttäjän toimintakyvystä ja proteesin soveltuvuudesta erilaisiin tekemisiin, kuten liikkumiseen, työntekoon ja harrastuksiin.

Päätöksen raajaproteesin hankinnasta tekee hoitava taho, mutta proteesimestarimme voi apuvälinearvionsa pohjalta suositella tietynlaista proteesiratkaisua. Monet hoitavat tahot ovat jo tarjouskilpailun pohjalta kilpailuttaneet kustantamansa proteesimallit, joiden perusteella proteesi valmistetaan.

Proteesin sovitus tehdään yleensä viikon kuluttua mitanotosta. Ensimmäisiä askelia varten siirrytään nojapuiden väliin. Proteesimestari ohjaa asiakasta nousemaan ylös ja kävelemään ja samanaikaisesti tarkkailee proteesin toimivuutta. Hän myös säätää proteesia perusasentoon ja oikeaan pituuteen ja tarkistaa tyngän lopuksi.

Kuntoutuminen proteesin kanssa

Alkuharjoitusten tarkoituksena on saavuttaa luottamus ja varmuus proteesin käyttöön. Proteesin valmistuksen jälkeen päivittäiset harjoitukset ovat lyhyitä ja käyttöajat kasvavat vähitellen. Oikea asento ja kävelytekniikka ovat tärkeitä.

Proteesimestarimme opettaa proteesin käyttöä ja oikeanlaista kävelytekniikkaa, mutta fysioterapeutin ohjauksella käytävä kävelyn opetus on ensiarvoisen tärkeää proteesin käyttäjälle. proteesimestarimme tarkastaa proteesin sopivaisuuden, asennot ja pituuden kontrollikäynneillä.

Tyngän mitat yleensä muuttuvat pikkuhiljaa proteesin käyttöönoton jälkeen. Lisääntynyt kuormitus ja paine aiheuttavat tyngän supistumista, joka vaikuttaa proteesin istuvuuteen. Proteesin tyngän mittojen mukaan valmistettuun holkkiin tehdäänkin aina muutoksia.

On hyvä varautua siihen, että käytössä olevia proteeseja päivitetään toimintakyvyn ja tyngän muutosten mukaisesti. Proteesista voidaan uusia vain tiettyjä osia tai tarvittaessa valmistaa kokonaan uusi raajaproteesi.